CÔPHA TRE PHỦ PHIM
CÔPPHA TRE PHỦ PHIM Côppha tre phủ phim là loại coppha đặc biệt có độ bền cao; 100% tre, bề mặt được phủ một lớp film chống thấm cho độ mặt nhẵn bóng. Côppha tre rất thích hợp cho những hạng mục bêtông không trát trong các công trình văn phòng, nhà ở, các công trình cao cấp…
Đặc biệt, côppha tre có tính chất chịu nước rất tốt, bền