GỖ DÁN PHỦ PHIM
GỖ DÁN PHỦ PHIM Gỗ dán phủ phim làm côppha xây dựng có ưu điểm: nhẹ hơn côppha thông thường nên thuận tiện cho việc lắp đặt, tháo dỡ.
- Đặc biệt gỗ dán phủ phim tạo ra bề mặt bêtông nhẵn bóng, không cần trát.